ข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า

Nobrakoratthai.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

1. รายการสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำรายการสั่งซื้อหากไม่ได้รับการชำระเงิน

2. Nobrakoratthai.com ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในกรณีที่ข้อมูลการจัดส่งหรือข้อมูลแจ้งชำระเงินผิดพลาด

3. Nobrakoratthai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า ยกเว้นในกรณีตรวจสอบได้ว่าสินค้าชำรุดก่อนถึงมือผู้ขนส่ง

4. สีของสินค้าที่ท่านเห็น จะไม่เหมือนของจริง 100% เนื่องจากขึ้นอยู่กับสีของจอภาพของที่ท่านดู ดังนั้นให้ท่านรับทราบว่าสีของสินค้าที่เห็นบนเว็บไซต์
จะไม่เหมือนของจริง100%

5. Nobrakoratthai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ราคา, รายละเอียดสินค้า, และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในรายละเอียด หรือ รูปภาพของสินค้า

6. Nobrakoratthai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้นได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า